DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TMP A BEKASI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Tugas Pokok dan Fungsi

                                                                                           Tugas Pokok dan Fungsi
                                                                                  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

TUGAS POKOK
 

Melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

FUNGSI

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

  2. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

  3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

  4. Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perijinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

                                                                                               Tugas Pokok dan Fungsi
                                                                                                  KPPBC TMP A Bekasi

 

TUGAS POKOK

Melaksanakan pengawasan  dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang KPPBC TMP A Bekasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

FUNGSI

 

     a.  Pelayanan teknis di bidang  kepabeanan dan cukai;

     b.  Pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;

     c.  Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea              dan Cukai;

     d.  Pelaksanaan intelijen, patrolo, penindakan, dan penyidikan dibidang kepabeanan dan cukai;

     e.  Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai

     f.  Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;

     g. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api;

     h. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja; dan

     i.  Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan.
   Hak Cipta KPPBC Tipe Madya Pabean A BEKASI @2016
Jalan Sumatera Blok D-5, Kawasan Industri MM2100, Cikarang Barat, Bekasi